Máy chủ chuyên dụng — RapidSeedbox

Máy chủ chuyên dụng

Máy chủ CPU & RAM với giá cả phải chăng, nhanh chóng, đáng tin cậy.

Pháp


Tính năng
Premium-64
Storage-30
Stable-32
Storage-16
Game-32
€400 /tháng €400 /tháng $400 /tháng $400 /tháng €280 /tháng €280 /tháng $280 /tháng $280 /tháng €180 /tháng €180 /tháng $180 /tháng $180 /tháng €160 /tháng €160 /tháng $160 /tháng $160 /tháng €230 /tháng €230 /tháng $230 /tháng $230 /tháng
CPU
CPU AMD Epyc 7313 AMD Ryzen 5 Pro 3600 Intel Xeon-E 2288G Intel Xeon-D 1521 Intel Xeon-E 2288G
Cores / Threads
Cores / Threads 16c/32t - 3GHz/3.7GHz 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz 8c/ 16t - 3.7GHz/ 5GHz 4c/ 8t - 2.4GHz/ 2.7GHz 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
RAM
RAM Bộ nhớ chuyên dụng được phân bổ cho máy của bạn.
128GB DDR4 ECC 3200 MHz 32GB DDR4 ECC 2933MHz 32GB DDR4 ECC 2666MHz 16GB DDR4 ECC 2133MHz 64GB DDR4 ECC 2666MHz
HDD
HDD 2 x 960GB SSD NVMe + 2 x 6TB HDD SATA Soft RAID 6 x 6TB HDD SATA Soft RAID + 2 x NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID SSDs 3 x 4TB HDD SATA Soft Raid 4 x 4TB HDD SATA + 1 x 500GB SSD NVMe Soft RAID 2 x 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
Lượt truy cập
Lượt truy cập Lượng dữ liệu bạn có thể gửi/nhận.
Không giới hạn Không giới hạn  Không giới hạn Không giới hạn  Không giới hạn
Băng thông
Băng thông 1Gbps 1Gbps  500Mbps 500Mbps 500Mbps
Nổ mạng
Nổ mạng
Anti-DDoS
Anti-DDoS
Giao hàng trong 72 giờ
Giao hàng trong 72 giờ
Phí thiết lập
Phí thiết lập 55€ 55€ 55€ 55€ 55€
 

Premium-64

€400 /tháng €400 /tháng $400 /tháng $400 /tháng
 • AMD Epyc 7313
  CPU
 • 16c/32t - 3GHz/3.7GHz
  Cores / Threads
 • 128GB DDR4 ECC 3200 MHz
  RAM
 • 2 x 960GB SSD NVMe + 2 x 6TB HDD SATA Soft RAID
  HDD
 • Không giới hạn Lượt truy cập
 • 1Gbps
  Băng thông
 • Nổ mạng
 • Anti-DDoS
 • Giao hàng trong 72 giờ
 • Phí thiết lập

Storage-30

€280 /tháng €280 /tháng $280 /tháng $280 /tháng
 • AMD Ryzen 5 Pro 3600
  CPU
 • 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz
  Cores / Threads
 • 32GB DDR4 ECC 2933MHz
  RAM
 • 6 x 6TB HDD SATA Soft RAID + 2 x NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID SSDs
  HDD
 • Không giới hạn  Lượt truy cập
 • 1Gbps 
  Băng thông
 • Nổ mạng
 • Anti-DDoS
 • Giao hàng trong 72 giờ
 • Phí thiết lập
Phổ biến nhất

Stable-32

€180 /tháng €180 /tháng $180 /tháng $180 /tháng
 • Intel Xeon-E 2288G
  CPU
 • 8c/ 16t - 3.7GHz/ 5GHz
  Cores / Threads
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz
  RAM
 • 3 x 4TB HDD SATA Soft Raid
  HDD
 • Không giới hạn Lượt truy cập
 • 500Mbps
  Băng thông
 • Nổ mạng
 • Anti-DDoS
 • Giao hàng trong 72 giờ
 • Phí thiết lập

Storage-16

€160 /tháng €160 /tháng $160 /tháng $160 /tháng
 • Intel Xeon-D 1521
  CPU
 • 4c/ 8t - 2.4GHz/ 2.7GHz
  Cores / Threads
 • 16GB DDR4 ECC 2133MHz
  RAM
 • 4 x 4TB HDD SATA + 1 x 500GB SSD NVMe Soft RAID
  HDD
 • Không giới hạn  Lượt truy cập
 • 500Mbps
  Băng thông
 • Nổ mạng
 • Anti-DDoS
 • Giao hàng trong 72 giờ
 • Phí thiết lập

Game-32

€230 /tháng €230 /tháng $230 /tháng $230 /tháng
 • Intel Xeon-E 2288G
  CPU
 • 8c/16t - 3.7GHz/5GHz
  Cores / Threads
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz
  RAM
 • 2 x 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
  HDD
 • Không giới hạn Lượt truy cập
 • 500Mbps
  Băng thông
 • Nổ mạng
 • Anti-DDoS
 • Giao hàng trong 72 giờ
 • Phí thiết lập

Tất cả các phiên bản máy chủ đều bao gồm

Lưu lượng truy cập không giới hạn cho máy chủ
Lưu lượng truy cập không giới hạn cho máy chủ
Không có giới hạn về lưu lượng máy chủ của bạn
Hỗ trợ tuyệt vời
Hỗ trợ tuyệt vời
Các chuyên gia hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 không kể thời gian liên quan đến trải nghiệm dịch vụ máy chủ. Chúng tôi luôn quan tâm tới bạn và trải nghiệm của bạn với máy chủ của chúng tôi..
99,9% máy chủ luôn sẵn sàng
99,9% máy chủ luôn sẵn sàng
Chúng tôi cung cấp khả năng sẵn có của Seedbox là 99,9%. Nếu chúng tôi không giao hàng được, chúng tôi sẽ ghi có cho bạn dựa trên khoảng thời gian máy chủ Seedbox của bạn không khả dụng.
Lên đến 256 máy chủ IP chuyển đổi dự phòng
Lên đến 256 máy chủ IP chuyển đổi dự phòng
Sử dụng máy chủ chuyên dụng của chúng tôi, bạn có thể có tới 256 máy chủ IP chuyển đổi dự phòng để quản lý dự án, chứng chỉ SSL, ứng dụng khách hoặc nhiều mục đích sử dụng khác.
Máy chủ có bảo vệ chống lại DDos
Máy chủ có bảo vệ chống lại DDos
Theo mặc định, tất cả các máy chủ sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thiểu chống DDoS tự động trong trường hợp bị tấn công (giảm thiểu phản ứng).
Hơn 50 cài đặt sẵn ở máy chủ
Hơn 50 cài đặt sẵn ở máy chủ
Chúng tôi cung cấp nhiều bản phân phối và mẫu được cài đặt sẵn tại máy chủ, sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức
Có vẻ như bạn đã bật tính năng chặn quảng cáo hoặc sử dụng tính năng bảo vệ theo dõi, tính năng này cũng chặn nền tảng trò chuyện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Vui lòng cân nhắc tắt nó đi để có được trải nghiệm tối ưu. Đối với bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi đây hoặc gửi cho chúng tôi và gửi email trên [email protected]